Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitsema volitatud asutuse määramine (purskkaevud)
Tallinna Linnavalitsus 15.04.2009 korraldus number 609
Redaktsiooni kehtivus:15.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  15. aprill  2009 nr 609-k

 

 

Linnavara valitsema volitatud asutuse määramine (purskkaevud)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ p-dega 6, 15, 17 ja 18 ning Tallinna Linnavalitsuse 15. märtsi 2006 määruse nr 20 „Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldusnõuded“ §-ga 2

 

 

1. Määrata Tallinna Kommunaalameti valitsemisel olevate purskkaevude valitsema volitatud asutuseks ameti hallatav asutus Kadrioru Park.

2. Tallinna Kommunaalametil anda oma bilansist hallatava asutuse Kadrioru Park valdusesse ja bilanssi purskkaevud vastavalt lisale.

3. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

4. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks hallatavale asutusele Kadrioru Park.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2009

korralduse nr 609-k

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti bilansist ameti hallatava asutuse Kadrioru Park valdusesse ja bilanssi üleantavad purskkaevud

 

Jrk nr

Purskkaevu nimetus

Arv

 Aadress

Soetusmaksumus

1

Kadrioru lossi lilleaia purskkaevud (sh Neptunus koos kuue Maskaroonega)

3

A. Weizenbergi tn 37a, 39

6 260 693,11

2

Mustamäe Parditiigi purskkaev

1

Sõpruse pst 177 // Tammsaare tee 68

279 518,12

3

Kadrioru pargi  Apollo platsi purskkaev

1

A.Weizenbergi tn 24 // Poska tn 32a

793 427,04

4

Õie tn purskkaev

1

Õie tn 40

338 375,32

5

Politseiaia pargi püramiid - purskkaev ja veekardin

2

Gonsiori tn 16 // Pronksi tn 15

1 763 255,55

6

Vabaduse väljak 6 purskkaev

1

Vabaduse väljak 6 kõrval

220 767,88

7

Kadrioru pargi Kivisilla purskkaev

1

Roheline aas 1a

284 063,98

8

"Kosmos" kino purskkaev

1

Pärnu mnt 45

1 021 770,64

9

Purskkaev skulptuuri  "Metskits"  juures

1

Nunne tn 13a

619 300,00

10

Purskkaev "Poiss kalaga" Musumäel

1

Viru tn 26

1 001 336,81

11

Purskkaev "Naine vaagnaga"

1

Nunne tn 20 (Tornide väljakul)

360 024,76

12

Tartu mnt (Tartu/Kivisilla)

1

Tartu mnt T 10 maaüksusel

997 091,30

13

Pirita keskuse purskkaev

1

Merivälja tee 22a // Kloostrimetsa tee 2

610 613,00

14

Poisid vihmavarjuga

1

Mere pst 7 (Kanuti aed)

2 521 517,10

15

"Nõmme ema"

1

Jaama tänav ja Kõver tänav maaüksusel

812 914,71

16

Õismäe tiigi  purskkaev

1

Reformimata riigimaal Õismäe tiik ja haljasala

150 000,00

17

Kopli kalmistupargi purskkaev 

1

Kopli tn 69c

1 864 401,71

18

Ravila pargi purskkaev

2

Ravila tn 13 // Lõuna tn 41

1 799 407,20

19

Falgi pargi purskkaev

1

Wismari tn 4 // A. Adamsoni tn 1

2 913 141,17

20

Kadrioru luigetiigi purskkaevud

4

Poska tn 32a // A. Weizenbergi tn 24

2 766 212,87

21

Kadrioru noortepargi purskkaev

1

Poska tn 32a // A. Weizenbergi tn 24

1 012 509,08

 

Kokku:

28

 

28 390341,35

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär