Tallinna Spordihalli direktori ametisse kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 08.04.2009 korraldus number 542

Redaktsiooni kehtivus 08.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

8. aprill 2009 nr 542-k

 

 

Tallinna Spordihalli direktori ametisse kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Kinnitada Tallinna Spordihalli direktori ametikohale Jüri Dorbek.

2. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks Jüri Dorbekule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär