Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 08.04.2009 määrus number 33
Jõustumine:13.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

8. aprill 2009 nr 33

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 1998 määrusega nr 79 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse punktidega 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ja 2.5.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2004 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Valdek Pall;

2) nimetada komisjoni liikmeteks Eesti Keele Instituudi vanemteadur Marja Kallasmaa ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist Oliver Orro.

§ 2. Määrus jõustub 13. aprillil 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär