Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 08.04.2009 määrus number 32
Jõustumine:13.04.2009
Kehtetuks tunnistamine:31.05.2010
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2009 - 30.05.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 26.05.2010 nr 50, jõustumine 31.05.2010

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

8. aprill 2009 nr 32

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni
koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 1999 määrusega nr 76 kinnitatud „Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni põhimääruse“ p-de 2.1 ja 2.2 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrusega nr 21 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Volli Pärnla,  Külli Mäe ja Tiia-Liis Jürgenson;

2) kinnitada komisjoni liikmeks

Tiit Papp – mittetulundusühingu EESTI KURTIDE LIIT juhatuse esimees;

Triin Vana – Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor;

Ruth Pärn – Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna juhataja;

3) asendada komisjoni liikme Risto Aasmaa ametinimetus „Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna vanemspetsialist” ametinimetusega „Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist”.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2007 määrus nr 90 „Tallinna Linnavalitsuse invakomisjoni koosseisu muutmine”.

§ 3.  Määrus jõustub 13. aprillil 2009.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär