Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 08.04.2009 määrus number 26
Jõustumine:13.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:13.04.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

8. aprill 2009 nr 26

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹  lõike 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud „Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse“ punktide 1.3 ja 2.2 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud „Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse“ punkti 2.1 ning sõnastada see järgmiselt:

„2.1 Komisjoni koosseis on 13-liikmeline“.

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määruse nr 97 „Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni moodustamine ning Tallinna Linnakujunduse ning Kunsti Nõukogu tegevuse lõpetamine“ lisaga nr 2 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Tõnu Tuppits, Kairi Teniste ja Jekaterina Sibul;

2) kinnitada komisjoni liikmeks Peep Moorast – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja haljastuse osakonna maastikuarhitekt.

§ 3.  Määrus jõustub 13. aprillil 2009.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär