Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Linnavolikogu Kantselei reklaamihanked ja konkursitingimused alates 2000. aastast
Tallinna Linnavolikogu 02.04.2009 otsus number 66
Redaktsiooni kehtivus:02.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

2. aprill 2009 nr 66

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Linnavolikogu Kantselei reklaamihanked ja konkursitingimused alates 2000. aastast

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 24. novembri 2008 revisjoniaktist nr 10/2008 “Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Linnavolikogu Kantselei reklaamihanked ja konkursitingimused alates 2000. aastast“, Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 26. jaanuari 2009 otsusest nr 2, Tallinna Linnavolikogu esimehe 27. märtsi 2009 seisukohast ja Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2009 istungi protokollis nr 6 esitatud seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta

 

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil edastada otsus Tallinna Linnavalitsusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees