Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (Löwenruh pargi rajatised Kristiine linnaosas)
Tallinna Linnavalitsus 01.04.2009 korraldus number 521
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. aprill 2009 nr 521-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (Löwenruh pargi rajatised Kristiine linnaosas)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega  nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ punktidega 3, 5.3, 15 ja 17

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi ehitustööde käigus rajatud Löwenruh pargi rajatised vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kommunaalametile ja Kristiine Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2009

korralduse nr 521-k 

LISA

 

 

 

Tallinna Kommunaalameti valitsemiselt ja bilansist Kristiine Linnaosa Valitsuse valitsemisele ja bilanssi üleantavad Löwenruh pargi rajatised

 

Jrk

Rajatise  nimetus

Ühik

Maht

Maksumus

nr.

 

 

 

 

 

Pargiteed

 

 

 

1

Betoonääris 100x30x15

m

115

36 652,06

2

Hallist graniidist täringukivist 10x10x10cm kate

790

1 210 052,80

3

Hallist graniitsõelmetest  kattega pargitee

4825

2 767 015,91

4

Metallääris 4x3000mm

m

1400

446 199,04

 

Kokku teed:

 

 

4 459 919,81

 

Haljastus

 

 

 

5

Haljastus  rajatud teede servas 0,5 m laiuselt

2000

163 550,40

6

Haljastus saarel

5800

474 296,16

7

Haljastus  väljaspool saart

1600

130 840,32

 

Kokku haljastus:

 

 

768 686,88

 

Sadevesi

 

 

 

8

R/betoonist kaev

tk

1

1 908,09

9

Malmrestiga sademevee renn

m

1200

25 161,60

10

Tiigi ja Algi tänava vahelisel alal teetruup

komplekt

1

3 879,08

 

Kokku  sadevesi:

 

 

30 948,77

 

Piire

 

 

 

11

Tiigi kaldal piire „Bauru“

m

13,58

42 459,97

 

Kokku üleantav põhivara:

 

 

5 302 015,43

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär