Põhja-Tallinna linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine

Tallinna Linnavalitsus 01.04.2009 määrus number 25
jõustumine 06.04.2009

Redaktsiooni kehtivus 06.04.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

1. aprill 2009 nr 25

 

 

 

 

 

Põhja-Tallinna linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Põhja-Tallinna linnaosas Merimetsa asumis paiknevale metsale nimeks Merimets (lisa 1).

§ 2. Määrata Põhja-Tallinna linnaosas paiknevatele parkidele nimed järgmiselt:

1) Kopli asumis Süsta park (lisa 2);

2) Kopli asumis Kopli kalmistupark (lisa 3);

3) Kalamaja asumis Kalamaja kalmistupark (lisa 4).

§ 3. Määrus jõustub 6. aprillil 2009.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

1. aprilli 2009 määruse nr 25

„Põhja-Tallinna linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine“ 

LISA 1

 

 

Merimetsa asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

1. aprilli 2009 määruse nr 25

„Põhja-Tallinna linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine“

LISA 2

 

 

Süsta pargi asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

1. aprilli 2009 määruse nr 25

„Põhja-Tallinna linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine“

LISA 3

 

 

Kopli kalmistupargi asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

1. aprilli 2009 määruse nr 25

„Põhja-Tallinna linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine“

LISA 4

 

Kalamaja kalmistupargi asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär