Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
06.04.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinna linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 01.04.2009 määrus number 25 [RT IV, 07.06.2013, 7]
Jõustumine:06.04.2009
Redaktsiooni kehtivus:06.04.2009 - ... [RT IV, 07.06.2013, 7]

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

1. aprill 2009 nr 25

 

 

 

 

 

Põhja-Tallinna linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Põhja-Tallinna linnaosas Merimetsa asumis paiknevale metsale nimeks Merimets (lisa 1).

§ 2. Määrata Põhja-Tallinna linnaosas paiknevatele parkidele nimed järgmiselt:

1) Kopli asumis Süsta park (lisa 2);

2) Kopli asumis Kopli kalmistupark (lisa 3);

3) Kalamaja asumis Kalamaja kalmistupark (lisa 4).

§ 3. Määrus jõustub 6. aprillil 2009.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

1. aprilli 2009 määruse nr 25

„Põhja-Tallinna linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine“ 

LISA 1

 

 

Merimetsa asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

1. aprilli 2009 määruse nr 25

„Põhja-Tallinna linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine“

LISA 2

 

 

Süsta pargi asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

1. aprilli 2009 määruse nr 25

„Põhja-Tallinna linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine“

LISA 3

 

 

Kopli kalmistupargi asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

1. aprilli 2009 määruse nr 25

„Põhja-Tallinna linnaosa metsale ja parkidele nimede määramine“

LISA 4

 

Kalamaja kalmistupargi asukoha skeem

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär