Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 25.03.2009 määrus number 24 [RT IV, 07.06.2013, 17]
Jõustumine:30.03.2009
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2009 - ... [RT IV, 07.06.2013, 17]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

  25. märts 2009 nr 24

 

 

 

Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2      p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 5. veebruari 2009 otsusega nr 21 kehtestatud „Kopli liinide ja lähiala detailplaneeringust“.

 

 

 

§ 1. Määrata Põhja-Tallinna linnaosas Kopli asumis Kopli liinide ja lähiala detailplaneeringuga tekkivatele tänavatele nimed vastavalt lisale järgmiselt:

1) Treiali tänav (leviala pikendamine);

2) Kaevuri tänav (leviala osaline muutmine);

3) 2. liin (leviala täielik muutmine);

4) 5. liin (leviala täielik muutmine);

5) Liinivahe tänav (uus nimetatav tänav).

§ 2.  Põhja-Tallinna Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 30. märtsil 2009.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

25. märtsi 2009 määruse nr 24

“Tänavanime määramine Põhja-Tallinnas”

LISA

Liinivahe tänava skeem

Liinivahe tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär