Tallinna Linnavalitsus 25.03.2009 korraldus number 483.
Tallinna linna ja Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitava sihtotstarbeliselt antava toetuse lepingu projekti heakskiitmine ning volituste andmine Deniss Boroditšile

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996