Tallinna Linnavalitsus 25.03.2009 korraldus number 437.
Sambla tn 7 maa osaline tagastamine ja osaline mittetagastamine

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine