Tallinna Linnavalitsus 25.03.2009 korraldus number 437.
Sambla tn 7 maa osaline tagastamine ja osaline mittetagastamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 1999 korralduse nr 7845-k "Sambla tn 7 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine" ja nr 7846-k "Sambla tn 7 krundi erastamiseks tingimuste määramine ja maa ostueesõigusega erastamine" Tlv k 1624 25.08.2004
2 Sambla tn 7A ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks Tlv k 2979 22.12.2003
3 Sambla tn 7 maa kompensatsiooni määramine Tlv k 932 01.03.2000 01.03.2000
4 Sambla tn 7 maa osaline tagastamine ja mittetagastamine Tlv k 7845 15.12.1999 15.12.1999
5 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997