Tallinna linna investeeringute kava täitmise kontroll 2007. aastal (Tallinna Haabersti Vaba Aja Keskus, Aegna loodusmaja ja Vene Kultuurikeskus)

Tallinna Linnavolikogu 19.03.2009 otsus number 52

Redaktsiooni kehtivus 19.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. märts 2009 nr 52

 

 

 

 

Tallinna linna investeeringute kava täitmise kontroll 2007. aastal (Tallinna Haabersti Vaba Aja Keskus, Aegna loodusmaja ja Vene Kultuurikeskus)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 33 alusel ning tulenevalt linnavolikogu revisjonikomisjoni 18. novembri 2008 revisjoniaktist nr 14/2008 “Tallinna linna investeeringute kava täitmise kontroll 2007. aastal (Tallinna Haabersti Vaba Aja Keskus, Aegna loodusmaja ja Vene Kultuurikeskus)“, Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 8. detsembri 2008 otsusest nr 13 ja Tallinna Linnavalitsuse 7. jaanuari 2009 nr 1 seisukohast revisjonikomisjoni akti ja otsuse kohta

 

 

1. Võtta revisjonikomisjoni kontrollimise materjalid teadmiseks.

2. Märkida, et Tallinna Haabersti Linnaosa Vaba Aja Keskuse ehitamisel, Aegna saare loodusmaja ning Vene Kultuurikeskuse rekonstrueerimisel kasutati investeeringuteks eraldatud vahendeid sihipäraselt.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Keskkonnaametile ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees