Tallinna Linnavalitsus 11.03.2009 korraldus number 382.
Tööstusomandi esemetele patendikaitse vormistamise toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996