Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõmme linnaosas asuvatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine ja aadresside korrastamine
Tallinna Linnavalitsus 11.03.2009 korraldus number 375
Redaktsiooni kehtivus:11.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. märts 2009 nr 375-k

 

 

Nõmme linnaosas asuvatele katastriüksustele sihtotstarvete määramine ja aadressi korrastamine

 

 

 

Maakatastriseaduse § 18 lg 6, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ning § 18 lg 4 alusel, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 2 lg 1, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 4 ja 5, § 6 p 13 alapunkti 2, § 8 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt Maa‑ameti 27. novembri 2008 kirjast nr 12.1-5/12010 ja vajadusest sotsiaalmaa sihtotstarbe määramisel määrata ka sihtotstarbe alaliik

 

 

1. Määrata Nõmme linnaosas asuvatele katastriüksustele uued sihtotstarbed ja korrastada aadress vastavalt korralduse lisale.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Tallinna Maa-ametile ja Maa-ameti Tallinna katastribüroole.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 11. märtsi 2009

korralduse nr 375-k

LISA

 

Nõmme linnaosas asuvate katastriüksuste sihtotstarbed ja aadressid

 

 

 

 

Jrk nr

Katastritunnus

Lähiaadress

Katastris registreeritud sihtotstarve

Uus sihtotstarve ja protsent

1

78404:409:0640

Lossi tn 13

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

2

78404:406:0750

Haljasala, A.Kitzbergi tn 13

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

 

uus aadress

A. Kitzbergi tn 13

 

 

3

78404:406:0029

Hiiu tn 25a

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

4

78404:406:0033

Hiiu tn 32b

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

5

78404:408:0266

Kastani tn 33a // Rohula tn 30a

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

6

78404:401:0790

Mai tn 1

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

7

78404:403:0047

Pärnu mnt 145

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

8

78404:402:1690

Pärnu mnt 236a

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

9

78404:402:0072

Rahumäe tee 5b

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

10

78404:402:0073

Rahumäe tee 5c

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

11

78404:402:0083

Rahumäe tee 8

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

12

78404:406:0037

Sihi tn 100a

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

13

78404:401:0066

Sihi tn 98

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

14

78404:409:0075

Trummi tn 33

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

15

78404:402:0017

Vabaduse pst 4

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

16

78404:406:0032

Vabaduse pst 96

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

17

78404:406:0042

Vabaduse pst 98

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

18

78404:403:0058

Valdeku tn 134

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

19

78404:406:0131

Vanemuise põik 4

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

20

78404:401:1690

Õie tn 40

Sotsiaalmaa (Ü)(005) 100%

üldkasutatav maa 100%

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär