Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 11.03.2009 korraldus number 368
Redaktsiooni kehtivus:11.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 11. märts 2009 nr 368-k

 

 

Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. mai 2001 otsusega nr 138 „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük“, Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2000 korraldusega nr 2689-k „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute müük“, 18. septembri 2002 korraldusega nr 2315-k „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine“, 1. novembri 2006 korraldusega nr 2187-k „Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelise ala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas“, 27. veebruari 2008 korraldusega nr 301-k „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu muutmine, asjaõiguste järjekoha muutmise kokkulepe ja nõusoleku andmine hüpoteegikande muutmiseks“, 23. aprilli 2008 korraldusega nr 711-k „Nõusoleku andmine Admiraliteedi basseini ja Mere pst vahelisel alal asuvate kinnistute piiride ja pindalade ning kinnistuid koormavate asjaõiguste kannete muutmiseks“ ning tulenevalt 18. mail 2001 Tallinna linna ja AS ÜHENDATUD KAPITAL vahel sõlmitud kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingust, 7. oktoobril 2002 Tallinna linna, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust ja avaldusest vastuväite kustutamiseks, 4. märtsil 2008 Tallinna linna, AS ÜHENDATUD KAPITAL ja  Skanska EMV Aktsiaseltsi vahel sõlmitud kinnistute müügilepingu muutmise lepingust, kokkulepetest kinnistuid koormavate piiratud asjaõiguste järjekohtade muutmise kohta, ühishüpoteegikande muutmise lepingust ja asjaõiguslepingutest ning AS ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV AS-i 07. jaanuari 2009 taotlusest

 

 

1. Muuta Tallinna linna ja AS-i ÜHENDATUD KAPITAL vahel 18. mail 2001 sõlmitud „Mere pst 12, Mere pst 14, Sadama tn 2 ja Kai tn 2 kinnistute ostu-müügilepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja hüpoteekide seadmise lepingu punkte 4.5 ja 6.1.2. ning sõnastada need järgmiselt:

1.1 „4.5 OSTJA kohustub KINNISTUD hoonestama 10 (kümne) aasta jooksul Tallinna Linnavalitsuse 09. septembri 2002 korraldusega nr 2269-k algatatud detailplaneeringu kehtestamisest.“;

1.2 „6.1.2. OSTJA ei ole alustanud ühe või mitme KINNISTU hoonestamist 48 (neljakümne kaheksa) kuu jooksul pärast LEPINGU punktis 4.5 nimetatud detailplaneeringu kehtestamist.“.

2. Volitada Tallinna Elamumajandusameti juhatajat tegema korralduses toodu realiseerimiseks vajalikke vormikohaseid tahteavaldusi.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks AS-ile ÜHENDATUD KAPITAL ja Skanska EMV Aktsiaseltsile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär