Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 11.03.2009 määrus number 21 [RT IV, 07.06.2013, 39]
Jõustumine:16.03.2009
Redaktsiooni kehtivus:16.03.2009 - ... [RT IV, 07.06.2013, 39]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

 11. märts 2009 nr 21

 

 

 

Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 1 ja lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2008 korraldusega nr 1793-k kehtestatud „Astangu 2b kinnistu detailplaneeringust“.

 

 

 

§ 1. Määrata Haabersti linnaosas Astangu asumis Astangu 2b kinnistu detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele nimeks Kotermaa tänav, Tagala tänav ja Moonalao tänav vastavalt lisale.

§ 2. Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt tänavate ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 16. märtsil 2009.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

11. märtsi 2009 määruse nr 21

“ Tänavanimede määramine Haabersti linnaosas “

LISA

Kotermaa tänava, Tagala tänava ja Moonalao tänava skeem

Kotermaa tänava, Tagala tänava ja Moonalao tänava skeem

            Toomas Sepp

            Linnasekretär