Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus number 6.
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2009. aasta eelarve Tvk m 51 18.12.2008 01.01.2009