Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus number 6.
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Akti tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine