Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus number 6.
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused Tvk m 8 21.02.2008 28.02.2008