Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele läbirääkimiste alustamiseks üheksa kohaliku omavalitsusega Tallinna linnaga ühinemiseks ja haldusreformi läbiviimiseks pealinna regioonis

Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 otsus number 38

Redaktsiooni kehtivus 05.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. märts 2009 nr 38

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele läbirääkimiste alustamiseks üheksa kohaliku omavalitsusega Tallinna linnaga ühinemiseks ja haldusreformi läbiviimiseks pealinna regioonis

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 1 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 4 alusel ning võttes aluseks Tallinna põhimääruse § 39 lg 2

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks alustada läbirääkimisi Harku valla, Rae valla, Saku valla, Viimsi valla, Saue valla, Jõelähtme valla, Kiili valla, Maardu ja Saue linnaga Tallinna linnaga ühinemiseks eesmärgiga läbi viia haldusterritoriaalne reform pealinna regioonis.

2. Esialgsed tulemused läbirääkimiste kohta ning võimalusel vastav linnavolikogu otsuse eelnõu haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku kohta esitada Tallinna Linnavolikogule hiljemalt 1. septembriks 2009.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees