Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele läbirääkimiste alustamiseks üheksa kohaliku omavalitsusega Tallinna linnaga ühinemiseks ja haldusreformi läbiviimiseks pealinna regioonis
Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 otsus number 38
Redaktsiooni kehtivus:05.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. märts 2009 nr 38

 

 

 

 

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele läbirääkimiste alustamiseks üheksa kohaliku omavalitsusega Tallinna linnaga ühinemiseks ja haldusreformi läbiviimiseks pealinna regioonis

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 1 ning Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 4 alusel ning võttes aluseks Tallinna põhimääruse § 39 lg 2

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks alustada läbirääkimisi Harku valla, Rae valla, Saku valla, Viimsi valla, Saue valla, Jõelähtme valla, Kiili valla, Maardu ja Saue linnaga Tallinna linnaga ühinemiseks eesmärgiga läbi viia haldusterritoriaalne reform pealinna regioonis.

2. Esialgsed tulemused läbirääkimiste kohta ning võimalusel vastav linnavolikogu otsuse eelnõu haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku kohta esitada Tallinna Linnavolikogule hiljemalt 1. septembriks 2009.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees