Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendõppe toetuse ja ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2009 korraldus number 349
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2009 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 10.03.2010 nr 343

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 4. märts 2009 nr 349-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse ja ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud „Tallinna põhimääruse“ § 501 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 18. veebruari 2009 määruse nr 16 „Tallinna Linnavalitsuse ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse ja ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine” § 5 alusel

 

     

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse, inseneri välisriigis toimuva täiendusõppe toetuse ja ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ja rahastamise alatise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Jaanus Mutli                 Tallinna abilinnapea;

Aseesimees:      Mart Repnau                Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna

                                                            juhataja;

Liikmed:           Kaja Laanmäe              Tallinna Linnavolikogu liige;

Igor Kravtšenko           Tallinna Linnavolikogu liige;

Andres Kollist              Tallinna Linnavolikogu liige;

Sekretär:          Eve Kärner                   Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna          väikeettevõtluse peaspetsialist.

Kutsuda komisjoni töös osalema liikmena:

Aare Karolin                Eesti Väikeettevõtete Assotsiatsioon;

Sirje Murre                   Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus.

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär