Tallinna Linnavalitsus 04.03.2009 korraldus number 348.
Tallinna linna ja Sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid vahel sõlmitava tegevustoetuse lepingu projekti heakskiitmine, linnavara tasuta võõrandamine otsustuskorras ja volituste andmine Jaanus Mutlile

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna 2009. aasta eelarve Tvk m 51 18.12.2008 01.01.2009
2 Linnavara valitsemise kord Tvk m 56 27.11.1997 01.03.1998
3 Linnavara võõrandamise kord Tvk m 8 20.03.1997 01.04.1997
4 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996