Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni moodustamine Balti keti 20. aastapäeva märkivate ning ärkamisaega käsitlevate filmide ideekavandite konkursile laekunud tööde hindamiseks
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2009 korraldus number 347
Kehtetuks tunnistamine:11.11.2009
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2009 - ...

KEHTETU:

Tlv k 11.11.2009 nr 1870

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. märts 2009 nr 347-k

 

 

Ajutise komisjoni moodustamine

Balti keti 20. aastapäeva märkivate ning ärkamisaega käsitlevate filmide ideekavandite konkursile laekunud tööde hindamiseks

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 ja ning Tallinna Linnavalitsuse 4. veebruari 2009 korralduse nr 144-k alusel

 

 

1.  Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Balti keti 20. aastapäeva märkivate ning ärkamisaega käsitlevate filmide ideekavandite konkursile laekunud tööde hindamiseks.

2.  Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

esimees:            Kaia Jäppinen               Tallinna abilinnapea;

aseesimees:       Georg Pelisaar              Tallinna Linnakantselei avalike suhete teenistuse meediajuht;

liikmed: Lennart Sundja Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti kultuuriosakonna juhataja;

Katrin Siska                 Tallinna Linnakantselei referent.

3. Kutsuda komisjoni töös liikmetena osalema:

                        Küllo Arjakas               ajaloolane;

                        Mait Laas                     filmire˛issöör, animatsioonikunstnik;

                        Artur Talvik                  filmiprodutsent;

                        Kristiina Davidjants       filmikriitik.

4. Komisjoni ülesanne on valida esitatud ideekavandite hulgast parim Balti keti ja ärkamisaja tähtsust ja tähendust käsitlev ideekavand.                                                                                                       

5. Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. Komisjon esitab tehtud töö ja otsuse osas aruande linnavalitsuse istungile 2009. aasta aprillis.

6. Tallinna Kultuuriväärtuste Ametil teha korraldus teatavaks punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär