Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Õismäe tee 24 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Haridusamet ja Haabersti Sotsiaalkeskus)
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2009 korraldus number 337
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. märts 2009 nr 337-k

 

 

Õismäe tee 24 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Haridusamet ja Haabersti Sotsiaalkeskus)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 „Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus“ p-ga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 „Vara üleandmis-vastuvõtmisakti tüüpvormi kinnitamine“ p-ga 3 ning tulenevalt Tallinna Haridusameti 21. jaanuari 2009 kirjast nr 6-2/177 ja Haabersti Sotsiaalkeskuse 22. jaanuari 2009 kirjast nr 1

 

 

1. Haabersti Linnaosa Valitsusel anda otsustuskorras kasutusse tasuta ja tähtajatult Õismäe tee 24 asuvas hoones:

1.1 Tallinna Haridusametile (registrikood 75014289) I korruse äriruumid nr 1-45 ja 48-62 (inv pl) üldpinnaga 830,7 m2  ja II korruse äriruumid nr 103-121 (inv pl) üldpinnaga 526,1 m2 (pind kokku 1356,8 m2) järgmistel tingimustel:

1.1.1 äriruume kasutatakse lasteaiana;

1.1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja haldustasud), maksud ja koormised;

1.1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud;

1.2 Haabersti Sotsiaalkeskusele (registrikood 75015730) I korruse äriruumid nr 65-70, 77-81 (inv pl) üldpinnaga 125,6 m2  ja II korruse äriruumid nr 122-131 (inv pl) üldpinnaga 260,4 m2 (pind kokku 386,0 m2) järgmistel tingimustel:

1.2.1 äriruume kasutatakse Haabersti Sotsiaalkeskuse poolt osutatavate sotsiaalteenuste laiendamiseks;

1.2.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.2.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.                   

2. Haabersti Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ja  Haabersti Sotsiaalkeskusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär