Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime muutmine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2009 määrus number 18 [RT IV, 28.06.2013, 2]
Jõustumine:09.03.2009
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2009 - ... [RT IV, 28.06.2013, 2]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

4. märts 2009 nr 18

 

 

 

Tänavanime muutmine Nõmme linnaosas

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse §  3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 4 ja lg 6, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Relsi tänaval elavate linnaelanike soovist.

 

 

 

§ 1. Muuta Nõmme linnaosas Pääsküla asumis Tallinna Linnavalitsuse 19. augusti 2008 määruse nr 56 „Tänavanimede määramine Nõmme linnaosas“ § 1 punktiga 2 määratud Relsi tänava nimi Ränduri tänavaks vastavalt lisale.

§ 2. Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide ja aadressi numbrimärkide paigaldamine 10 tööpäeva jooksul alates käesoleva määruse alusel linnavalitsuse poolt maaüksustele antud aadresside määramise korralduse teatavakstegemisest.

§ 3. Määrus jõustub 9. märtsil 2009.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

4. märtsi 2009 määruse nr 18

Tänavanime muutmine Nõmme linnaosas

LISA

Ränduri tänava skeem

Ränduri tänava skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär