Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine
Tallinna Linnavalitsus 25.02.2009 korraldus number 305
Redaktsiooni kehtivus:25.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. veebruar 2009 nr 305-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine ja valitsema volitatud asutuse määramine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ punktidega 5.3, 5.4, 6, 14, 15 ja 17

 

 

1. Nõmme Linnaosa Valitsusel anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Kommunaalameti valitsemisele ja bilanssi järgmised kinnistud:

1.1.1 asukoht Turu plats T2, kinnistusregistri registriosa nr 24356001, katastritunnus 78404:401:0222, pindala 426 m2;

1.1.2 asukoht Piiri tänav T4, kinnistusregistri registriosa nr 24356101, katastritunnus 78404:401:0223, pindala 223 m².

2. Nõmme Linnaosa Valitsusel anda oma bilansist hallatava asutuse Nõmme Turg valdusesse ja bilanssi järgmised kinnistud:

2.1.1 asukoht Turu plats 6, kinnistusregistri registriosa nr 24355801, katastritunnus 78404:401:0218, pindala 1034 m2;

2.1.2 asukoht Turu plats 8 // Piiri tn 6, kinnistusregistri registriosa nr 512801, katastritunnus 78404:401:0220, pindala 4945 m2;

2.1.3 Turu plats 10 // Piiri tn 43, kinnistusregistri registriosa nr 24355901, katastritunnus 78404:401:0219, pindala 764 m².

3. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Nõmme Linnaosa Valitsusele, Tallinna Kommunaalametile ja Nõmme Linnaosa Valitsuse hallatavale asutusele Nõmme Turg.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kaia Jäppinen

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär