Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vaba ühiskonna päeva tähistamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele
Tallinna Linnavolikogu 19.02.2009 otsus number 25
Redaktsiooni kehtivus:19.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

19. veebruar 2009 nr 25

 

 

 

 

Vaba ühiskonna päeva tähistamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

 

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ning sooviga aidata kaasa teotahtelise, korruptsioonivabavaba ja solidaarsusel põhineva vaba ühiskonna arengule Eestis

 

 

1. Tähistada igal aastal Tallinnas 4. märtsil vaba ühiskonna päeva.

2. Tallinna Linnavalitsusel:

2.1 moodustada vaba ühiskonna päeva ettevalmistamiseks korralduskomisjon, millesse kaasata ka linnavolikogu liikmeid;

2.2 esitada 1. maiks 2009 Tallinna Linnavolikogule kinnitamiseks vaba ühiskonna päeva põhimõtted ning ettepanekud selle päeva sätestamiseks Tallinna põhimääruses.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees