Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud "Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 19.02.2009 määrus number 4
jõustumine 27.02.2009

Redaktsiooni kehtivus 27.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. veebruar 2009 nr 4

 

 

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud “Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja
kasutamise korra“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 55 lõikega 8.

 

 

§ 1.  Täiendada Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud “Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punkti 4.1 alapunktiga 4.1.5 järgmises sõnastuses:

“4.1.5 üleriigilise tähtsusega erakorralisteks kuludeks ja koostööks teiste omavalitsusüksustega, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida“.

§ 2.  Määrus jõustub 27. veebruaril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees