Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
27.02.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud "Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 19.02.2009 määrus number 4
Jõustumine:27.02.2009
Redaktsiooni kehtivus:27.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. veebruar 2009 nr 4

 

 

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud “Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja
kasutamise korra“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 55 lõikega 8.

 

 

§ 1.  Täiendada Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud “Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punkti 4.1 alapunktiga 4.1.5 järgmises sõnastuses:

“4.1.5 üleriigilise tähtsusega erakorralisteks kuludeks ja koostööks teiste omavalitsusüksustega, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida“.

§ 2.  Määrus jõustub 27. veebruaril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees