Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Stardiabi, koolitustoetuste ja uute töökohtade toetuste taotluste hindamise ajutise komisjoni nime muutmine
Tallinna Linnavalitsus 18.02.2009 korraldus number 245
Redaktsiooni kehtivus:18.02.2009 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 10.03.2010 nr 344

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. veebruar 2009 nr 245-k

 

 

Stardiabi, koolitustoetuste ja uute töökohtade toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni nime muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud ”Tallinna põhimääruse” § 501 lg 6 ja Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007 määruse nr 52 "Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise korra" § 8 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 45 „Ettevõtete töötajate Eestis toimuva täiendusõppe toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise korra” § 13 lg 1

 

 

     

1. Nimetada Tallinna Linnavalitsuse 8. mai 2002 korraldusega nr 1353-k moodustatud stardiabi, koolitustoetuste ja uute töökohtade toetuse taotluste hindamise ajutine komisjon ümber stardiabi ja uute töökohtade loomise toetuse taotluste hindamise ajutiseks komisjoniks.

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks komisjoni liikmetele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär