Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Praktikajuhendaja toetuse taotluse hindamise ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 18.02.2009 korraldus number 244
Redaktsiooni kehtivus:18.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. veebruar 2009 nr 244-k

 

 

Praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruse“ § 501 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määrusega nr 46 “Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord “

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 8. mai 2002  korraldusega nr 1352-k moodustatud praktikajuhendaja toetuse taotluste hindamise ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 8. mai 2002  korraldus nr 1352-k  „Ajutise komisjoni moodustamine“.

3. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks komisjoni liikmetele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär