Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni nimetuse ja Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2008 korralduse nr 222-k muutmine
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2009 korraldus number 203
Redaktsiooni kehtivus:30.12.2009 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 30.12.2009 nr 2194

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. veebruar 2009 nr 203-k

 

 

Ajutise komisjoni nimetuse ja Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2008 korralduse nr 222-k muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel:

 

 

1. (Kehtetu - Tlv k 30.12.2009 nr 2194)

2. Tulenevalt punktis 1 sätestatud Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni nimetuse muutmisest muuta Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2008 korralduse nr 222-k punkti 1 esimest lauseosa ja asendada sõnad „ajutine komisjon maaga seotud küsimuste (Tallinna linnale maade ja piiratud asjaõiguste omandamine, Tallinna linna omandis olevate kinnisasjade vahetamine, kasutamine ja kasutusse andmine ning Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele detailplaneeringuga ehitusõiguse määramine) lahendamiseks 2008. aastal“ sõnadega „ajutine komisjon maaga seotud küsimuste lahendamiseks“.

3. Tallinna Maa-ametil teha korraldus teatavaks Eha Võrgule, Taavi Aasale, Deniss Boroditšile, Ain Valdmannile, Toomas Õispuule, Alo Brandtile ja Helena Koortsile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär