Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2009 korraldus number 193
Redaktsiooni kehtivus: - 16.02.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 16.02.2011 nr 242

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. veebruar 2009 nr 193-k

 

 

Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2008 määruse nr 13 „Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine” § 4 lg 5 alusel ning tulenevalt vajadusest muuta komisjoni koosseisu

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 13. veebruari 2008 korraldusega nr 215-k kinnitatud Kodurahuprogrammi projektide hindamise ja rahastamise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja komisjoni liige Vladimir Velman ja komisjoni sekretär Ervin Trofimov;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Aini Härm – Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arengukavade osakonna juhataja;

1.3 kinnitada komisjoni sekretäriks Margus Vaus – Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arengukavade osakonna peaspetsialist.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär