Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2009 määrus number 14 [RT IV, 07.06.2013, 3]
Jõustumine:16.02.2009
Redaktsiooni kehtivus:16.02.2009 - ... [RT IV, 07.06.2013, 3]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn

11. veebruar 2009 nr 14

Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2,
§ 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

§ 1. Määrata Kesklinna linnaosas paiknevale Torupilli asumi ja Kadrioru asumi piiril Laagna teed ületavale sillale nimeks Ilvesesild (lisa 1).

§ 2. Määrata Lasnamäe linnaosas paiknevatele Laagna teed ületavatele sildadele nimed järgmiselt:

1) Uuslinna asumis Pallasti sild (lisa 2).

2) Kurepõllu asumis Võidujooksu sild (lisa 3);

3) Kurepõllu asumis Pae sild (lisa 4);

4) Laagna asumis Juhan Smuuli sild (lisa 5)

5) Laagna asumis Lindakivi sild (lisa 6)

6) Laagna asumis Miina Härma sild (lisa 7)

7) Laagna asumis Saarepiiga sild (lisa 8)

8) Laagna asumis Varraku sild (lisa 9)

9) Mustakivi asumis Mustakivi sild (lisa 10)

10) Mustakivi asumis Raadiku sild (lisa 11)

§ 3. Määrus jõustub 16. veebruaril 2009.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

11. veebruari 2009 määruse nr 14

Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine

LISA 1

Ilvesesilla asukoha skeem

Ilvesesilla asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

11. veebruari 2009 määruse nr 14

Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine

LISA 2 

Pallasti silla asukoha skeem

Pallasti silla asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

11. veebruari 2009 määruse nr 14

Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine

LISA 3

Võidujooksu silla asukoha skeem

Võidujooksu silla asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

11. veebruari 2009 määruse nr 14

Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine

 LISA 4 

Pae silla asukoha skeem

Pae silla asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

11. veebruari 2009 määruse nr 14

Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine“ 

LISA 5 

Juhan Smuuli silla asukoha skeem

Juhan Smuuli silla asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

11. veebruari 2009 määruse nr 14

Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine

LISA 6 

Lindakivi silla asukoha skeem

Lindakivi silla asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär 

Tallinna Linnavalitsuse

11. veebruari 2009 määruse nr 14

Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine

LISA 7 

Miina Härma silla asukoha skeem

Miina Härma silla asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

11. veebruari 2009 määruse nr 14

Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine“ 

LISA 8

 

Saarepiiga silla asukoha skeem

Saarepiiga silla asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

11. veebruari 2009 määruse nr 14

Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine

LISA 9

Varraku silla asukoha skeem

Varraku silla asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

11. veebruari 2009 määruse nr 14

Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine

LISA 10

Mustakivi silla asukoha skeem

Mustakivi silla asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

11. veebruari 2009 määruse nr 14

Kesklinna ja Lasnamäe linnaosa sildadele nimede määramine

LISA 11

Raadiku silla asukoha skeem

Raadiku silla asukoha skeem

Toomas Sepp

Linnasekretär