Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seonduvad Riigikohtu lahendid
Muud muudatuste alused
Muud
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 05.02.2009 määrus number 1
Jõustumine:12.02.2009
Redaktsiooni kehtivus:12.02.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

5. veebruar 2009 nr 1

 

 

Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse asjaõigusseaduse § 241 kuni 2551 ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 65 lõikega 5

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruses nr 28 “Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord“ tehakse järgmine muudatus:

Paragrahvi 34 lõiget 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Hoonestusõiguse seadmise tasu algsuurus määratakse, lähtudes maa maksustamishinnast või hoonestusõiguse harilikust väärtusest. Hoonestusõiguse harilik väärtus on selle kohalik keskmine müügihind (turuhind).“

§ 2.  Määrus jõustub 12. veebruaril 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees