Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lapsehoiuteenuse hüvitise määra kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 04.02.2009 määrus number 13
Jõustumine:09.02.2009
Kehtetuks tunnistamine:25.01.2010
Redaktsiooni kehtivus:09.02.2009 - 24.01.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 20.01.2010 nr 6,  jõustumine 25.01.2010; rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2010

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

4. veebruar 2009 nr 13

 

 

 

 

 

Lapsehoiuteenuse hüvitise määra kehtestamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ning Tallinna Linnavolikogu  22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 7 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2008 määrusega nr 51 „ Tallinna linna 2009. aasta eelarve“.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Kehtestada lapsehoiuteenuse hüvitise määraks 2009. aastal kuni 1925 krooni ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.

§ 2.  Lapsehoiuteenuse hüvitis on Tallinna linna 2009. aasta eelarves määratud arvestuslikuks kuluks, mille täitmine sõltub tegelikust vajadusest ning mille katteks võib täiendavaid vahendeid eraldada linnavalitsuse reservfondist.

§ 3.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2008 määrus nr 10 „Lapsehoiuteenuse hüvitise määra kehtestamine“.

§ 4.  Määrus jõustub 9. veebruaril 2009.

§ 5.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär