Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 73 "Tallinna munitsipaalkoolide teeninduspiirkondade kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.01.2009 otsus number 5
Redaktsiooni kehtivus: - 02.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk o 02.06.2011 nr 95, vastuvõetud 02.06.2011

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

22. jaanuar 2009 nr 5

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 73 “Tallinna munitsipaalkoolide teeninduspiirkondade kinnitamine” muutmine

 

 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 19 lg 2, Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 alusel ja tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust

 

 

     

1. Teha Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 73 lisas 1 “Tallinna munitsipaalkoolide teeninduspiirkonnad” järgmised muudatused:

1.1 lisada koolide nimekirja Kadrioru Saksa Gümnaasium ja kinnitada teeninduspiirkonna asumiteks: Keldrimäe, Sibulaküla, Maakri, Kompassi, Südalinn, Sadama, Raua, Kadriorg, Torupilli, Uuslinn ja Mõigu;

1.2 jätta koolide nimekirjast välja Tallinna Valdeku Gümnaasium koos kinnitatud teeninduspiirkonna asumitega;

1.3 asendada sõnad “Pelguranna Gümnaasium” sõnadega “Pelguranna Põhikool”, sõnad “Sõle Gümnaasium” sõnadega “Sõle Põhikool”, sõna “Liivoja” sõnaga “Liivaoja”;

1.4 jätta välja sõnad “Tallinna Hiiu Põhikool”, “Tallinna Paekaare Lasteaed-Algkool”, “Tallinna Magdaleena Lasteaed-Algkool”;

1.5 lisada Tallinna Juhkentali Gümnaasiumi, Lasnamäe Gümnaasiumi, Tallinna Paekaare Gümnaasiumi, Tallinna Laagna Gümnaasiumi, Lasnamäe Lasteaed-Algkooli ja Tallinna Pae Gümnaasiumi teeninduspiirkonda Ülemiste järve asum;

1.6 täiendada Tallinna 53. Keskkooli teeninduspiirkonda alljärgnevate asumitega: Laagri, Pääsküla, Veskimöldre, Kivimäe, Liiva, Männiku, Raudalu.

2. Arvata Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 73 lisast 2 “Ülelinnase vastuvõtuga munitsipaalkoolid” välja Kadrioru Saksa Gümnaasium (Gonsiori tn 38) ja Tallinna 63. Põhikool (Eduard Vilde tee 120).

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Haridusametile.

4. Tallinna Haridusametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees