Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine OLYMPIC CASINO EESTI AS-le õnnemängude korraldamise tähtaja pikendamiseks aadressil Tondi tn 6/8
Tallinna Linnavalitsus 21.01.2009 korraldus number 74
Redaktsiooni kehtivus:21.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. jaanuar 2009 nr 74-k

 

 

Nõusoleku andmine OLYMPIC CASINO EESTI AS-le õnnemängude korraldamise tähtaja pikendamiseks aadressil Tondi tn 6/8

 

 

 

Hasartmänguseaduse § 27 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. märtsi 2008 määruse nr 20 „Hasartmängu mängukohtade komisjoni põhimäärus ja Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2002 määruse nr 92 „Hasartmänguseaduses ja Loteriiseaduses linnavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine“ muutmine“ § 1 lg 1 ning tulenevalt OLYMPIC CASINO EESTI AS 28. novembri 2008 taotlusest nr T-3/421 ning Hasartmängu mängukohtade komisjoni 15. jaanuari 2009 koosoleku protokollist nr 1-5.9/6 ja arvestades, et Hasartmängude korraldamise tegevuslubade väljaandmise komisjoni 4. oktoobri 2005 otsuse nr 68 alusel OLYMPIC CASINO EESTI AS-le väljastatud tegevusloa TH-27 kehtivusaeg lõpeb 18. jaanuaril 2016

 

 

1. Anda nõusolek OLYMPIC CASINO EESTI AS-le (äriregistrikood 10011039, F.R.Kreutzwaldi 23, Tallinn) õnnemängude korraldamise tähtaja pikendamiseks Tallinnas aadressil Tondi 6/8 tähtajaga kuni 18. jaanuar 2016.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Maksu- ja Tolliametile, OLYMPIC CASINO EESTI AS-le ja Tallinna Ettevõtlusametile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär