Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Firenze linna ja Tallinna linna vahelise koostöö memorandumi heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile
Tallinna Linnavalitsus 21.01.2009 korraldus number 71
Redaktsiooni kehtivus:21.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. jaanuar 2009 nr 71-k

 

 

Firenze linna ja Tallinna linna vahelise

koostöö memorandumi heakskiitmine ja volituste andmine Kaia Jäppinenile

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 13 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 ja § 79 lg 1 alusel

 

 

1. Kiita heaks juurdelisatud Firenze linna ja Tallinna linna vahelise koostöö memorandumi projekt.

2. Volitada abilinnapea Kaia Jäppineni Tallinna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud memorandumile.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks abilinnapeale Kaia Jäppinenile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2008

korralduse nr 71-k

LISA

 

 

Firenze linna ja Tallinna linna vahelise

KOOSTÖÖ MEMORANDUM

 

 

 

 

 

Lähtudes Itaalia Vabariigi ja Eesti Vabariigi, eriti aga Firenze linna ja Tallinna linna vahel väljakujunenud kultuurisuhetest, mis rajanevad mõlema rahva ja linna soovil arendada koostööd kultuuri-, sotsiaal- ja majandusvaldkonnas;

 

olles veendunud, et linnadevahelised otsesidemed on parim vahend inimeste ja kogukondade vahelise teadmuse ja teineteisemõistmise edendamiseks;

 

võttes arvesse Firenze linna ja Tallinna linna rikkalikku ajaloo-, kunsti- ja kultuuripärandit;

 

kirjutavad Firenze abilinnapea välissuhete ja sõpruslinnade alal Eugenio Giani ja Tallinna abilinnapea Kaia Jäppinen mõlema linna kodanike nimel alla Firenze linna ja Tallinna linna vahelise koostöö memorandumi ning lepivad kokku alljärgnevas:

 

  1. Pooled toetavad  ühisprojekte ja kultuurivahetust projekti „Tallinn – Euroopa kultuuripealinn 2011“ raames ja laiemalt eesmärgiga süvendada mõlema linna ajaloo, kunsti, kultuuri ja rahvatraditsioonide tundmist.

 

  1. Pooled arendavad sõbralikke suhteid ja kogemustevahetust arendamaks koostööprojekte ja -initsiatiive firmade ja ettevõtjate, mittetulundusühingute ja ühiskondlike organisatsioonide vahel nii majandus- kui muudes linnaelu olulistes valdkondades.

 

  1. Pooled edendavad kontakte, koostööd ja vahetusprogramme mõlema linna koolide, kultuuriasutuste, ülikoolide ja instituutide vahel.

 

Memorandum on allkirjastatud eesti ja itaalia keeles, kummaski keeles kahes eksemplaris. Mõlemale linnale jääb koopia kummaski keeles.

 

Leping on allkirjastatud Firenzes 27. jaanuaril 2009. a.

 

 

 

 

 

 

Firenze abilinnapea                                                                 Tallinna abilinnapea

Eugenio Giani                                                                          Kaia Jäppinen

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär