Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 88/Vaablase tn 11 kinnistu aadressi muutmine Mustamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 21.01.2009 korraldus number 55
Redaktsiooni kehtivus:21.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. jaanuar 2009 nr 55‑k

 

 

Mooni tn 88 / Vaablase tn 11 kinnistu aadressi muutmine Mustamäe linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ja § 18 lg 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr 44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2008 määruse nr 43 „Tänavanimede määramine Mustamäe linnaosas“ § 1 p-st 1 ja aadressi korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress alljärgnevalt:

1.1  senine aadress – Mooni tn 88 / Vaablase tn 11

katastritunnus – 78405:503:0210

kinnistusregistri registriosa – 519801

uus aadress – Vaablase tn 11

2. Mustamäe Linnaosa Valitsusel paigaldada hoonele uus aadressi numbrimärk 1. märtsiks 2009.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks XXXXXXXX,  Mustamäe Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Põhja-Eesti Päästekeskusele, Aktsiaseltsile Eesti Post ja Aktsiaseltsile Andmevara.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär