Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine
Tallinna Linnavalitsus 14.01.2009 korraldus number 45
Redaktsiooni kehtivus:14.01.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. jaanuar 2009 nr 45-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Liiklusseaduse § 50¹ lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ p-de 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

 

 

1. Anda 2009. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. jaanuar 2009

korralduse nr 45-k

LISA

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Lubatud parkimisala

Lubatud hind kroonides

Lubade arv

Kehtivuse lõpp

1

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

2

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2009

3

Mustamäe Linnaosa  Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2009

4

Tallinna Haridusamet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

5

Tallinna Haridusamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2009

6

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

7

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2009

8

Tallinna Maa-amet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

9

Tallinna Linnaarhiiv

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

10

Tallinna Linnamuuseum

Kindlal tänaval

225.- kuu (95%)

1

31.12.2009

11

Tallinna Laste Turvakeskus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2009

12

Tallinna Loomaaed

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2009

13

Välisministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

14

Põllumajandusministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

15

Siseministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

16

Justiitsministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

17

Keskkonnaministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

18

Riigikogu Kantselei

Tallinn

Tasuta

3

31.12.2009

19

Riigikogu Kantselei

Tallinn

1125.- kuu (75%)

2

31.12.2009

20

Tallinna Autobussikoondise AS

Kesklinn

525.- kuu (85%)

1

31.12.2009

21

AS MRP Linna Liinid

Kesklinn

875.-kuu (75%)

1

31.12.2009

22

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS

Kesklinn

525.- kuu (85%)

1

31.12.2009

23

Metropoliit Kornelius

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

24

Eesti Kirikute Nõukogu

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

25

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

26

Põhja-Eesti Päästekeskus

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2009

27

Tallinna Linnateater

Kindlal tänaval

225.- kuu (95%)

3

31.12.2009

28

Hardo Aasmäe, endine Tallinna linnapea

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

29

Priit Vilba, endine Tallinna linnapea

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

30

Mart Laar, endine Tallinna Linnavolikogu esimees

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

31

Eino Baskin, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

32

Liina Tõnisson, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

33

Charles-Villem Vallmann, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

34

Uno Heinvere, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

35

Linnar Priimägi, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

36

Andres Keevallik, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

37

Helmi Kiik, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

38

Enn Soosaar, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

39

Tiiu Polli, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

40

Jaan Ots, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

41

Madis, Martinson, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

42

Elmo Nüganen, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

43

Jüri Kuuskemaa, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

 

 

 

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes