Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna spordivaldkonna 2008. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 14.01.2009 korraldus number 44
Redaktsiooni kehtivus:14.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. jaanuar 2009 nr 44-k

 

 

Tallinna spordivaldkonna 2008. aasta  tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2008 korraldusega nr 1964-k Tallinna spordivaldkonna 2008. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks moodustatud ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 19. novembri 2008 korraldus nr 1964-k „Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna spordivaldkonna 2008. aasta tunnustust väärivate saavutuste ja aasta sportlaste väljaselgitamiseks“.

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil teha korraldus teatavaks Kaia Jäppinenile, Rein Ilvesele, Priit Ilverile, Toivo Moorastile, Aivar Kuusmaale, Peeter Tishlerile, Martti Rajule, Marko Kaljuveerile ja Tõnu Seilile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes