Tallinna Kanutiaia Noortemaja direktori ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 14.01.2009 korraldus number 24

Redaktsiooni kehtivus 14.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. jaanuar 2009 nr 24-k

 

 

Tallinna Kanutiaia Noortemaja direktori ametist vabastamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel
ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Valentina Bassova Tallinna Kanutiaia Noortemaja direktori ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Valentina Bassovale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes