Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 "Hindade kehtestamine linna asutustes" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 14.01.2009 määrus number 3
Jõustumine:02.02.2009
Kehtetuks tunnistamine:15.05.2011
Redaktsiooni kehtivus:02.02.2009 - 15.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 06.03.2011 nr 52, jõustumine 15.05.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. jaanuar 2009 nr 3

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja lg 4 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p 27 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 3. detsembri 2008 istungiprotokolli nr 50 päevakorrapunktist 35.

 

 

 

 

 

       

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määrust nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” muudetakse järgmiselt:

1) punkti  5 täiendatakse alapunktiga 5.3 järgmises sõnastuses

„5.3 Avalikustada oma asutuse ja hallatavate asutuste teenuste hinnad 20. veebruariks 2009. Teenuste hindades tehtavad muudatused avalikustatakse enne muudatuse jõustumist Tallinna linna veebilehel oleval teenuste andmebaasis, teenuse kirjelduse lisaväljal ning jõustunud muudatused teenuste hindades hiljemalt muudatuse jõustumisele järgneval tööpäeval Tallinna linna veebilehel oleval teenuste andmebaasis, teenuse kirjelduse hinna ja õigusaktide väljadel.“.

2) punkt 6.1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2. veebruaril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes