Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine
Tallinna Linnavalitsus 07.01.2009 korraldus number 19
Redaktsiooni kehtivus:07.01.2009 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

7. jaanuar 2009 nr 19-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Liiklusseaduse § 50¹ lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ p-de 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

 

 

1. Anda 2009. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. jaanuar 2009

korralduse nr 19-k

LISA

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Lubatud parkimisala

Lubatud hind kroonides

Lubade arv

Kehtivuse lõpp

1

Sihtasutus Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus

 Tallinn

 1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

2

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kindlal tänaval

Tasuta

5

31.12.2009

3

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2009

4

Tallinna Linnakantselei

Tallinn

225.- kuu (95%)

6

31.12.2009

5

Siseministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

6

Riigikantselei

Tallinn

Tasuta

3

31.12.2009

7

Tallinna Toomklubi

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2009

8

Tallinna Transpordiamet

Tallinn

Tasuta

4

31.12.2008

9

Harjumaa Omavalitsuste Liit

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2008

10

Eri Klas, Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

11

Vello Ilmoja, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

12

Kalev Kallo, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

13

Raivo Karolin, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

14

Mati Mägi, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

15

Ivo Nei, Tallinna teenemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

16

Maike Parve, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

17

Raimo Pullat, Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär