Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pühendusnime määramine
Tallinna Linnavalitsus 07.01.2009 määrus number 2 [RT IV, 07.06.2013, 52]
Jõustumine:12.01.2009
Redaktsiooni kehtivus:12.01.2009 - ... [RT IV, 07.06.2013, 52]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

7. jaanuar 2009 nr 2

 

 

 

Pühendusnime määramine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg-te 3 ja 4, Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2004 määruse nr 227 „Pühendusnimede määramise kord“ § 1 lg 1, § 2 lg-te 3 ja 4 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 12. oktoobri 2005 korraldusega nr 1920-k kehtestatud „Loopealse pst 8 ja Puju tn 11, 13, 15 kinnistute detailplaneeringust“ ja Tallinna linnapea ettepanekust jäädvustada patriarh Aleksius II mälestust.

 

 

 

§ 1. Määrata Lasnamäe linnaossa, Loopealse asumisse Loopealse pst 8 ja Puju tn 11, 13, 15 kinnistute detailplaneeringu alusel rajatava õigeusu kiriku (Loopealse pst 8) esisele väljakule nimeks Patriarh Aleksius II väljak vastavalt lisale.

§ 2. Määrus jõustub 12. jaanuaril 2009.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

7. jaanuari 2009 määruse nr 2

Pühendusnime määramine“   

LISA

LISA

Toomas Sepp

Linnasekretär