Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2008 korraldus number 2240
Redaktsiooni kehtivus:23.12.2008 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. detsember 2008 nr 2240-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine

 

 

 

Liiklusseaduse § 50¹ lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine“ p-de 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest:

 

 

1. Anda 2009. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2008 

korralduse nr 2240-k

LISA

 

 

 

 

 

Parkimistasu soodustuste saajad

 

 

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Parkimisloa taotleja

Lubatud ala

Lubatud hind

Lubatud arv

Kehtivuse lõpp

1

Tallinna Perekonnaseisuamet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

2

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinn

Tasuta

2

31.12.2009

3

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2009

4

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

15

31.12.2009

5

Tallinna Ettevõtlusamet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

6

Tallinna Ettevõtlusamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

6

31.12.2009

7

Tallinna Elamumajandusamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

3

31.12.2009

8

Tallinna Elamumajandusamet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

9

Tallinna Kommunaalamet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

10

Tallinna Kommunaalamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

13

31.12.2009

11

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

12

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kesklinn

Tasuta

1

31.12.2009

13

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2009

14

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Tallinn

Tasuta

4

31.12.2009

15

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

2

31.12.2009

16

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Kindel tänav

225.- kuu (95%)

1

31.12.2009

17

Tallinna Keskkonnaamet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

18

Tallinna Keskkonnaamet

Kesklinn

175.-kuu (95%)

6

31.12.2009

19

Tallinna Transpordiamet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

20

Tallinna Transpordiamet

Kesklinn

Tasuta

2

31.12.2009

21

Tallinna Transpordiamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

13

31.12.2009

22

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

23

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Kesklinn

175.-kuu (95%)

1

31.12.2009

24

Haabersti Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

25

Haabersti Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2009

26

Haabersti Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.-kuu (95%)

1

31.12.2009

27

Pirita Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

28

Pirita Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2009

29

Pirita Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2009

30

Nõmme Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

31

Nõmme Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

2

31.12.2009

32

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

33

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2009

34

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

2

31.12.2009

35

Põhja-Tallinna Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

36

Põhja-Tallinna Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2009

37

Põhja-Tallinna Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2009

38

Kristiine Linnaosa Valitsus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

39

Kristiine Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

1

31.12.2009

40

Tartu Linnavalitsus

Tallinn

Tasuta

3

31.12.2009

41

Pärnu Linnavalitsus

Tallinn

Tasuta

3

31.12.2009

42

Tallinna Linnakantselei

Tallinn

Tasuta

8

31.12.2009

43

Tallinna Linnakantselei

Tallinn

225.- kuu (95%)

39

31.12.2009

44

Tallinna linna valimiskomisjon

Kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

10

31.12.2009

45

Tallinna linna valimiskomisjon

Kesklinn kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

1

31.12.2009

46

Kaitseministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

47

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

48

Kultuuriministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

49

Riigihangete Amet

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

50

Riigikontroll

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

51

Eesti Linnade Liit

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

52

Eesti Juudiusu Kogudus

Kesklinn

Tasuta

1

31.12.2009

53

Endine linnapea Peeter Lepp

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

54

Endine linnapea Ivi Eenmaa

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

55

Endine linnapea Jüri Ratas

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

56

Endine linnapea Ivar Kallion

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

57

Endine Tallinna Linnavolikogu esimees  Tiit Vähi

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

58

Endine Tallinna Linnavolikogu esimees Sulev Mäeltsemees

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

59

Tallinna teenetemärgi kavaler Rando Truve

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

60

Tallinna teenetemärgi kavaler Garik Iknojan

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

61

Tallinna teenetemärgi kavaler Mart Moosus

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

62

Tallinna teenemärgi kavaler Juhan Paadam

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

63

Tallinna teenetemärgi kavaler Ilve-Teisi Remmel

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

64

Tallinna teenetemärgi kavaler Nikolai Kormaðov

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

65

Tallinna teenetemärgi kavaler Heino Hankewitz

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

66

Tallinna teenetemärgi kavaler Mati Songisepp

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

67

Tallinna teenetemärgi kavaler Liidia Rahula

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

68

Tallinna teenetemärgi kavaler Toivo Tootsen

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

69

Tallinna vapimärgi kavaler Ita (Ilse) Ever

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

70

Tallinna Kesklinna Valitsus

Tallinn

Tasuta

6

31.12.2009

71

Tallinna Kesklinna Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

3

31.12.2009

72

Tallinna Kesklinna Valitsus

Kesklinn kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

10

31.12.2009

73

Tallinna Kesklinna Valitsus

Kindlal tänaval

225.- kuu (95%)

9

31.12.2009

74

Rahandusministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

75

Sotsiaalministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

1

31.12.2009

76

Vabariigi Presidendi Kantselei

Tallinn

Tasuta

3

31.12.2009

77

Tallinna Botaanikaaed

Kesklinn

175.- kuu (95%)

1

31.12.2009

78

Endine linnapea, Tõnis Palts

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

79

Endine linnapea, Jüri Mõis

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

80

Endine linnapea, Harri Lumi

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

81

Endine Tallinna Linnavolikogu esimees Maret Maripuu

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

82

Endine Tallinna Linnavolikogu esimees Koit Kaaristu

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

83

Endine Tallinna Linnavolikogu esimees Rein Voog

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

84

Tallinna teenetemärgi kavaler Jüri Uppin

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

85

Tallinna teenetemärgi kavaler Heino Uuetalu

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

86

Tallinna teenetemärgi kavaler Boris Dubovik

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

87

Tallinna teenetemärgi kavaler Toivo Ninnas

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

88

Tallinna teenetemärgi kavaler Teet Lainevee

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

89

Tallinna vapimärgi kavaler Veljo Tormis

Tallinn

Tasuta

1

31.12.2009

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär